Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 16/17
organizace, prázdniny, zápis, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK - celostátní kolo NEW

Přednáška o poruchách příjmu potravy NEW

JSI ON LINE
(Preventivní program)

Leden 2017 v Alpách

Lyžařské kurzy
v 7. ročníku

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - okresní přehlídka

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ,
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

   Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster