Menu schované do tlačítka

 

SOUTĚŽ MLADÝ DÉMOSTHENES

Jak může souviset nejslavnější řečník antického Řecka s žáky základních škol? Mladý Demosthenes je nový projekt zaměřený na ověřování komunikačních dovedností jednotlivců, připravila jej společnost Tvář nové Evropy, odbornými garanty se staly Moderátorská škola D3 a Univerzita Palackého v Olomouci.

Cílem projektu je srovnat komunikační dovednosti žáků II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, zdůraznit význam komunikace jako takové, upozornit na význam kultury mluveného projevu. Akce má i charitativní podtext. 10% z každé finanční odměny pro vítěze bude věnováno na zakoupení přístrojů pro postižené děti.

I naše škola se zapojila do tohoto projektu. 19. 12. 2007 se uskutečnilo v přeštické škole školní kolo této soutěže. Účastníci jsou rozděleni do dvou kategorií, I. 6. a 7., II. 8. a 9. třídy.

Mezi zástupci I. kategorie
zvítězila Pavla Černohlávková,
2. místo patřilo Alici Kopřivové a
3. místo Janu Kubovcovi.

V II. kategorii obsadila
1. místo Naďa Švihlová,
2. místo Dominika Ježková,
3. místo Kristýna Regnerová.

Vítězky obou katergorií postoupily do regionálního kola. V monologu na libovolné téma v délce 1 - 2 minut budou opět prokázaly své schopnosti komunikačních dovedností.

V regionálním kole, které se uskutečnilo 21. ledna 2008 v Kolinci na Klatovsku, obě děvčata zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole Pavla Černohlávková zvítězila a se ctí zúčastnila  celostátního kola.

Vlasta Šafratová

 

 

Podívejte se na vystoupení vítězek školního i regionálního kola.

PAVLA      NAĎA  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti