Menu schované do tlačítka

 

Kaleidoskop přátelství

Naši žáci v doprovodu učitelů se  vrátili z třídenní návštěvy partnerské školy ve slovinském městě Krško. Vrátili se ve výborné náladě a nadšeni z návštěvy.

Program  Podrobná zpráva    Fotogalerie    Nástěnka  

VIDEOUKÁZKY:   WORKSHOPY           TANEC            ZPĚV

                                       

Historie vzniku projektu

Projekt přátelství mezi Základní školou Přeštice a Základní školou Jurja Dalmatina ve slovinském Kršku byl zahájen ve školním roce 2005/2006.

V tomto roce byl pěvecký sbor Skalka ZŠ Přeštice vyzván společně se zástupci přeštické Základní umělecké školy k účasti na společném mezinárodním vystoupení ve slovinském Kršku. V průběhu tohoto pobytu ve Slovinsku získala naše ZŠ řadu přínosných kontaktů a navázala velice osobní a přátelský vztah jak s vedením, tak i pedagogickým sborem Základní školy v Kršku, který se ukázal klíčovým pro další spolupráci obou škol.

Přátelství mezi školami navázalo na svoji tradici hned v následujícím školním roce, kdy nás přátelé z Krška navštívili u nás v Přešticích. V roce 2008 jsme byli opět my hosty ve slovinském Kršku a o rok později - v dubnu 2009 - jsme přivítali slovinské přátele v naší Základní škole v Přešticích.

Plánovaný průběh projektu

V průběhu našeho posledního společného setkání v dubnu loňského roku jsme rozšířili projekt přátelství o průběžnou celoroční spolupráci učitelů a žáků v konkrétních oblastech. Pro letošní školní rok byly vybrány tyto oblasti: národní tanec, národní píseň, recept národní kuchyně a slovník.

V průběhu školního roku si jednotlivé pracovní týmy vyměňují pracovní informace (zejména videa a textové dokumenty), na základě kterých se protistrana učí národním dovednostem svého partnera. Naši přátelé se budou učit naši píseň Holka modrooká, my se budeme učit tančit slovinský národní tanec atd.

Projekt je od listopadu 2009 oficiálně zaregistrován na stránkách projektového portálu ETWINNING pod oficiálním názvem KALEIDOSCOP OF FRIENDSHIP (Kaleidoskop přátelství). Díky tomuto technickému nástroji jsou přímo do projektu v průběhu celého roku zapojeni i žáci, kteří zde mohou chatovat [četovat] se svými slovinskými protějšky.

V letošním roce v termínu 7.4.- 9.4.2010 zavítáme do slovinského Krška a tam společně prožijeme tři dny, v rámci kterých se osobně sejdou jednotliví členové pracovních týmů a budou probíhat společné workshopy a prezentace. Všechny plánované aktivity jsou připraveny pro slovinské i české žáky společně, aby tak měli co největší možnost komunikace v jiném jazyce, než je jejich rodný. Komunikačním jazykem tohoto projektu je angličtina, oficiální tlumočník ze slovinštiny bude přizván pouze na hlavní kulturní program. Ostatní komunikaci budou zajišťovat sami žáci, respektive učitelé cizích jazyků ZŠ Přeštice.

Naši žáci budou ubytováni ve slovinských rodinách, a tak se budou moci obě strany dozvědět co nejvíce o svém hostu respektive hostiteli, a jeho zemi, naučit se komunikovat a organizovat v cizojazyčném prostředí. Hlavní přínos a cíle projektu mezinárodního přátelství našich škol je bezesporu přínosný jak pro všechny zúčastněné žáky, tak pro pedagogy.

Pro učitelský sbor je velice zajímavé a podnětné moci nahlédnout pod pokličku základního školství ve Slovinsku, porovnávat učební látku, seznámit se s novými vyučovacími metodami, pedagogickým přístupem a hlavně moci si sdělit a porovnat osobní zkušenosti slovinských pedagogů s výukou žáků. To jsou témata, která se učitelům nikdy neomrzí a nikdy nezestárnou, otázky výchovy a vzdělávání žáků a jejich řešení jsou pro učitele hlavním posláním a nekonečným příběhem.

Žáci, kteří se projektu účastní, se často právě tady poprvé v životě setkávají s jinou kulturou a mentalitou a hlavně s komunikací v cizím jazyce. Poprvé v životě mají možnost uvědomit si, že se ve škole cizímu jazyku učí právě proto, aby mohli být rovnocennými partnery lidem z ostatních evropských států. Tato skutečnost je pro ně bezpochyby zdrojem sebevědomí, které pak budou v budoucnu potřebovat třeba při zapojení do pracovního procesu na dnešním globalizovaném trhu práce.

Návštěva v Kršku 2008

Naši přátelé v Přešticích v roce 2009

Ing. Olga Volfová Naxerová
garant projektu

Kaleidoskop přátelství - podrobná zpráva

Každé jaro je v naší škole již po několik let ve znamení vyvrcholení projektu přátelství se základní školou Jurija Dalmatina ve slovinském Kršku. Letošní ročník byl ale oproti těm minulým velmi odlišný. První hlavní změnou bylo to, že náš projekt dostal jméno - Kaleidoskop přátelství. Náš projekt byl také oficiálně registrován na stránkách projektového portálu www.eTwinning.com, který slouží právě pro práci na projektech, sdílení informací a vzájemnou komunikaci škol spolupracujících na projektech na mezinárodní úrovni. Na těchto stránkách se také počínaje letošním školním rokem mohou scházet žáci obou našich škol a vzájemně spolu komunikovat v angličtině.

Při loňské návštěvě žáků a učitelů z Krška u nás, v Přešticích, jsme se dohodli, že vzájemné výměnné pobyty obohatíme o celoroční aktivitu, které se budou účastnit učitelé, ale hlavně také žáci našich škol. Pro letošní rok byla pro obě naše školy vybrána následující témata a následující vedoucí učitelé jednotlivých skupin:

  • Národní píseň – Holka modrooká (Vladimíra Straková a Ivana Petelíková)
  • Národní tanec – Polka (Ilona Malátová)
  • Národní jídlo – Bramboráky (Dana Hodanová)
  • Slovní banka – Slovník 70ti frází v češtině, slovinštině a angličtině (Štěpánka Benešová)

Technickou podporu zajišťoval po celou dobu projektu pan Pavel Volf.

Každá pracovní skupina natočila instruktážní video a zaslala ho svému slovinskému protějšku, který měl za úkol se natočenou aktivitu naučit. Také my jsme s netrpělivostí očekávali slovinská videa. Slovinská strana pro nás vybrala lidový tanec „SOTIŠ“, jako píseň školní ekologickou hymnu „ECO ANTHEM“ a přípravu krajové speciality „POTICA“. Všechny pracovní skupiny ještě před odjezdem do Krška bravurně ovládaly všechny potřebné dovednosti a už jsme se moc těšili na to, až budeme moci ve Slovinsku společně tančit, zpívat, vařit a povídat si.

V Kršku nás po celé tři dny pobytu provázelo krásné slunečné počasí, které ještě umocňovalo naše dojmy ze společné práce i zábavy. První den pobytu jsme navštívili nově otevřené muzeum s názvem „Valvasorský komplex“, kde je značná část expozic věnovaná českému rodáku Vladimíru Šťovíčkovi (1896-1989), významnému sochaři českého původu, který umělecký svět obohatil celou řadou soch, plastik a stříbrných či bronzových medailí a plaket. Ve Slovinsku je považován za zakladatele medailářského umění a zvláště v místním kraji je uznávanou a váženou osobností. Odpoledne a večer prvního dne strávili naši žáci již ve svých hostitelských rodinách.

Druhý den pobytu byl dnem stěžejním. Dopoledne nás čekala řada praktických workshopů a společné zkoušky tanečních skupin a pěveckých sborů a odpoledne pak zlatý hřeb – oficiální prezentace projektu se společným vystoupením českých a slovinských žáků.

Ráda bych se zastavila u společných workshopů, neboť tento prvek byl v letošním roce v rámci našeho projektu také novinkou. Workshop je slovo, které se nám z angličtiny usídlilo v českém jazyce a nemá jednoznačný překlad. Může znamenat například seminář, sympozium, pracovní dílna, pracovní schůzka. Poslední z jmenovaných významů je podle mého názoru nejvýstižnější. Každý workshop byl věnován nějakému pracovnímu tématu, které jsme my učitelé v průběhu školního roku společně zvolili a dohodli se na jeho cílích. V praxi pak naši i slovinští žáci pracovali v menších i větších skupinkách společně například na výrobě dekorací na odpolední prezentaci, další skupinka tvořila a nacvičovala společnou dvojjazyčnou hymnu projektu, další skupinka společně připravovala vybrané české i slovinské kulinářské speciality. Tato část dne byla organizačně i technicky velmi náročná, ale zcela jistě přinesla našim žákům i nám učitelům velmi cenné a unikátní zkušenosti.

Po obědě proběhla generální zkouška hlavní prezentace ve velké tělocvičně školy a v 17.00 pak vše vypuklo již „naostro“. Rodičům i žákům školy v obecenstvu celý projekt podrobně představila paní Rebeka Žnideršič, vedoucí projektu na slovinské straně. Dále byli představeni jeho hlavní aktéři – učitelé Češi i Slovinci. Pár slovy oficiální část prezentace doplnila také ředitelka školy paní Antonija Glass-Smodič a místostarosta města Krška. Vystoupila také naše česká výprava a mimo jiné obohatila (a možná i trochu šokovala) slovinské obecenstvo informacemi o smyslu a způsobu využití české pomlázky. Pořadem pak dále provázeli přímo sami žáci, dvě dívky z Čech a dívka a chlapec ze Slovinska.

Následovala videoprojekce všech instruktážních videí, po které se představil pěvecký sbor Skalka, kde se jednoznačnou hvězdou vystoupení stal jediný muž sboru Honza Šimůnek. Zejména slovinská děvčata ho v průběhu vystoupení několikrát odměnila potleskem na otevřené scéně. Dále vystoupil pěvecký sbor Základní školy Jurija Dalmatina v Kršku a tři písně pak zazpívaly oba sbory společně. Byla to naše píseň Holka modrooká, Eco Hymna školy v Kršku a Hymna projektu Kaleidoskop přátelství. Hudbu i text k hymně složili naši a slovinští žáci společně a zní takto:

Smo mi, ste vi, kalejdoskop prijateljstva,
od Preštic pa do Krškega.
Zapojmo zdaj vsi skupaj tole pesmico,
ustvarimo kalejdoskop prijateljstva.

Jsme my, jste vy,
náš kaleidoskop přátelství,
z Přeštic až do Krškega.
Zazpívej si s námi tuhle písničku a postavíme kaleidoskop přátelství.

Společná hymna byla doprovázená emotivními gesty a řada z nás měla slzy v očích.

Po vystoupení pěveckých sborů se při společném tanci polky a folklorního tance „PLES SOTIŠ“ představily obě taneční skupiny a odměnou za jejich skvělé taneční výkony byl obrovský potlesk. A sladká tečka nakonec, výsledky skupiny Vaření – ukázky českých a slovinských moučníků a společný „Motýl přátelství“ byly k obdivování a později i k ochutnání přímo na místě.

Oficiální prezentace byla úspěšně za námi a my už se mohli věnovat zábavě. Pro všechny účastníky, žáky i učitele, Čechy i Slovince byl připraven společenský večer s hudbou a tancem, různými soutěžemi, občerstvením, ale hlavně se spoustou zábavy, a navíc na krásném místě zvaném „Trška Gora“, což je skutečně na vrchu hory s výhledem na celé Krško.

V pátek, poslední den pobytu byl pro nás připraven již více odpočinkový program, po nákupech v obchodním centru nás čekala návštěva lázeňského komplexu „Terme Čatež“ v blízkosti města Brežice. Nejprve jsme absolvovali prohlídku obrovského venkovního komplexu s indiánskou vesnicí a týpí, která si lze pronajmout a strávit zde dovolenou, dále jsme viděli novinku letošního léta - pirátskou osadu postavenou přímo na hladině rybníka a opět k pronajmutí pro rodinnou dovolenou. Pak už jsme ale rychle spěchali prožít si koupání na vlastní kůži. Terme Čatež má kromě venkovního komplexu i rozsáhlý vnitřní areál, kde jsme mohli vyzkoušet řadu tobogánů, relaxační masážní bazény, také jsme si (i včetně našeho pana řidiče a pana Volfa!) zacvičili aquaerobic.

Potom už nás ale čekalo loučení. Děti měly možnost ještě pár posledních chvil strávit se svými slovinskými kamarády a my učitelé jsme se sešli k poslední pracovní schůzce. Vzájemně jsme si vyměnili své dojmy a zkušenosti z průběhu příprav projektu i z uplynulých tří dní a hovořili jsme také o budoucnosti projektu. Nápadů jsme shromáždili celou řadu, ale jako téma pro následující rok jsme zvolili významné osobnosti českého a slovinského národa, které mají vztah k naší partnerské zemi. O přípravách na další fázi projektu vás budeme informovat v některém z následujících článků.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem zúčastněným žákům, kteří nás jako školu, ale i jako Českou republiku reprezentovali s velkou zodpovědností a nadšením a kteří mají největší podíl na úspěšném průběhu projektu. Děkuji také všem vám, rodičům zúčastněných žáků, za vaši podporu a přátelskou spolupráci, které si moc vážíme. Dále bych chtěla poděkovat všem zúčastněným učitelům, kteří se věnovali přípravě projektu ve svém volném čase a kdy jim odměnou byly jen naše díky. Děkuji i všem ostatním učitelům a zaměstnancům naší školy, kteří nás po celou dobu příprav na projekt podporovali a zastupovali nás v době naší návštěvy Krška. A samozřejmě také děkuji vedení školy, které svým vstřícným postojem tento projekt podporuje a umožňuje jeho realizaci.

Ing. Olga Volfová Naxerová
garant projektu  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti