Menu schované do tlačítka

 

Školní akademie 2011

Školní akademie 2011 se nesla v duchu čísel. Vždyť v letošním roce oslavíme 15 let od otevření školní budovy 2. stupně Na Jordáně a v roce 2012 tomu bude 125 let od otevření staré školní budovy v Rebcově ulici.

Akademie přesvědčila diváky, že kromě učení, které by někomu mohlo připadat málo zajímavé, umí učitelé se svými žáky pracovat i způsobem, jehož výsledkem je atraktivní celovečerní program. Diváci ocenili originalitu nápadů, vtip i výpravu. Uvědomili si, jaké úsilí bylo věnováno přípravě scénářů a textů, kolik práce dalo jednotlivé výstupy nacvičit, jak bylo náročné sehnat nebo si dokonce vyrobit kostýmy a všechny rekvizity, kolik práce dalo třeba jenom vybrat a sestříhat hudební doprovod...

Všichni obdivovali perfektní organizaci a režii, vždyť na malém prostoru jeviště bez potřebného zázemí se vystřídalo téměř 400 účinkujících! Z jednotlivých vystoupení čišela dobrá nálada a radost, bylo vidět, že si aktéři představení užívají.

Nutno připomenout, že bez perfektního ozvučení manželů Květoňových a vstřícného přístupu KKC Přeštice by nebyl výsledek tak radostný.

FOTOGALERIE             VIDEOUKÁZKA 1. STUPEŇ            VIEDOUKÁZKA 2.STUPEŇ

Program:

1.  Pěvecký sbor Skaláček – Mgr. E. Kučerová

2. Básničky o měsících, 1.C, Mgr. B. Hanzlíková

3. Večerníček, 1.A a 1.D, Mgr. P. Křenová a Mgr. P. Čapková

4. Flétničky, 1. a 2. ročník, Mgr. V. Holá

5. Cvičíme a tančíme při hudbě, 2.A a 2.D, Mgr. A Motejzíková a Mgr. V. Radilová

6. We make toys -  scénka v angličtině, Mgr. Š. Havlíčková

7. Slunce, seno, akademie – mazurka, 2.B  a 2.C, Mgr. H. Medková a Mgr. L. Plachá

8. Lidové tance + zumba, 3.A  a 3.B, Mgr. V. Kopřivová a Mgr. H. Bezděková

9. Taneční kroužek – Zumba – cvičení při hudbě, 2. – 5. ročník, Mgr. J.Schlucková

10. Česká beseda, 5.A,  Mgr. N. Květoňová

11. Mrak a duna – přednes textu T. Moulisovou z 3.C, Mgr. J. Schrimpfová

12. Čertovská pohádka – dramatický kroužek + flétničky,  Mgr. D. Velíšková, 
      Mgr. D. Mrskošová a Mgr. V. Holá

13. Taneční vystoupení - retro, 4.B,  Mgr. K. Říhová

14. Hudební pohádka – retro, 5.A, Mgr. N. Květoňová

 

Přestávka

 

15. Pěvecký sbor Skalka – Mgr. V. Straková a Mgr. I. Petelíková

16. Bivoj – scénka, 8.C, Mgr. M. Kaslová a H. Matějovská ml.

17. V rytmu disca a hip-hopu –taneční vystoupení, 9.B a 8.E, Mgr. I. Malátová

18. Knoflíková válka – přednes textu J. Moulisem ze 7.C, Mgr. J. Brunnerová

19. Drak pro princeznu – úryvek z pohádky, 7. ročník, Mgr. V.Šafratová

20. Sněhurka – pohádka, 9.D, Mgr. M. Majerová

21. Módní přehlídka – modely z netradičních materiálů od žáků 8. a 9. ročníků,
      Mgr. M. Trhlíková a Mgr. H. Matějovská

 

Pořadem provázeli K. Brunátová a M. Frána

Režie: Mgr. V. Šafratová a Mgr. H. Matějovská

Zvuková technika: manželé  Květoňovi

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti