Menu schované do tlačítka

 

Soutěž Rubikon se stala v ZŠ Přeštice tradicí

Dne 8. 3. 2011 proběhlo v aule ZŠ Přeštice školní kolo soutěže Rubikon, vzdělávacího a preventivního projektu zaměřeného na dodržování zákonů, rizika sázení a zodpovědné rozhodování. Tuto soutěž, určenou pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, iniciovala v roce 2008 Asociace provozovatelů kurzových sázek, která si klade za cíl zvyšovat právní povědomí dětí, upozorňovat na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení a vyvolat diskuzi o nedodržování zákona o loteriích. Projekt Rubikon se snaží v bezpečném prostředí hry a soutěžení žáky naučit, jak snadno mohou sázkou ztratit to, co předtím těžce vydobyli svými znalostmi a schopnostmi.

V tomto roce se do Rubikonu zapojilo 113 škol v Plzeňském, Jihomoravském a nově i ve Zlínském kraji. V Plzeňském kraji probíhá letos už 3. ročník této postupové soutěže, která vyvrcholí na přelomu května a června na půdě Senátu Parlamentu České republiky.

Na naší škole se do Rubikonu každý rok zapojují žáci osmých tříd. Z jednotlivých tříd v daném ročníku byla vybrána pětičlenná družstva, která se za bouřlivé podpory svých spolužáků utkala v pěti disciplínách. Nelehkého úkolu provést družstva i publikum celým soutěžním dopolednem se již tradičně zhostil pan učitel Mgr. Marián Malík. Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná porota, jejímiž členy se stali: starosta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch, ředitelka KKC Přeštice Mgr. Martina Míšková, vedoucí Domu historie Přešticka Bc. Drahomíra Valentová, zástupce ředitele ZŠ Mgr. Václav Kašpar a vedoucí Městské policie v Přešticích Pavel Hošťálek.

V prvním kole se žáci poměřovali ve znalosti zákonů, druhé kolo prověřilo jejich zručnost a schopnost spolupracovat při stavbě kostek podle předlohy. Nejnáročnějším se pro soutěžící stalo třetí kolo, ve kterém se vyjadřovali k vylosovanému tématu. Hodnocen byl nejen obsah jejich projevu a umění argumentovat, ale i způsob, jak své názory prezentovali. Soutěžící i publikum se nejvíce nechali strhnout čtvrtým kolem, v němž žáci ve štafetě plnili nejrůznější úkoly. V tomto kole si vyzkoušeli např. svůj postřeh a důvtip, svoji paměť, tělesnou zdatnost nebo logické uvažování. V posledním kole družstva procvičila svůj úsudek, když rozhodovala, zda jsou uvedené příběhy pravdivé. Žáci museli objektivně ohodnotit míru svých znalostí a vsadit si na ně, zároveň však bylo nutné zvolit při sázení vhodnou strategii, která by je dovedla k vítězství.

Celým soutěžním kláním prošlo nejúspěšněji družstvo z třídy 8. B: Zuzana Hrabětová, Jiří Kasl, Iveta Kašparová, Michaela Havlíčková a Jan Kolář. Tento tým pojede reprezentovat školu do oblastního kola, které se uskuteční 7. dubna v Blovicích. Vítěznému družstvu přejeme pevné nervy a správný úsudek i v dalších kolech soutěže!

Mgr. Iva Kočandrlová, garant soutěže

FOTOGALERIE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti