Menu schované do tlačítka

 

Budova v Rebcově ulici slaví 125 let

Před 125 lety byla otevřena nová budova přeštické základní školy v Rebcově ulici. Výuka v ní byla zahájena 17. září 1887. V roce 1910 byla přistavěna tělocvična a kreslírna, přístavba v letech 1932-33 poskytla dalších šest tříd, kabinety a toalety. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století prošla budova několika opravami a dalšími úpravami až do současné podoby.

I po 125 letech stále dobře slouží a je svědectvím o kvalitní práci našich předků.

Toto významné výročí jsme veřejnosti připomněli několika akcemi: školní akademií žáků, slavnostním plesem základní školy a dnem otevřených dveří v obou školních budovách.

Vyvrcholením tohoto výročí bude udělení čestného názvu naší škole po nejvýznamnějším přeštickém rodákovi - Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. Jsme hrdi na to, že po velkém úsilí se právě naší škole dostalo cti nést tento název.

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti