Menu schované do tlačítka

 

CESTA DO LESA

V pátek 30.listopadu před osmou hodinou ranní nedočkavě postávaly hloučky žáků před budovou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice v ulici Na Jordáně. V následujících hodinách je čekal jedinečný projekt Cesta do lesa, který se uskutečnil pod patronátem Ing. Jiřího Papeže, poslance PČR a místopředsedy ČMMJ, ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Přeštice a za podpory Městského úřadu města Přeštice, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče paní Mgr. Dany Hanušové. Stovka žáků ze sedmého ročníku měla tak možnost vyměnit na jeden den prostředí školy za učebnu pod širým nebem, Střížovský les.

Někteří žáci byli zachumláni v teplých bundách, čepicích, šálách a rukavicích, několik dětí muselo hrdinně snášet zimu, protože nedbaly rad svých rodičů a učitelů a vyšly si oblečeny „jako by se nechumelilo“. Ale ono se chumelilo ....

Les uvítal návštěvníky zahalen do bílého, barvy podzimní přírody byly ukryty pod první sněhovou nadílkou v tomto školním roce. Mrazivé počasí se naštěstí nijak nepodepsalo na náladě zúčastněných. Každé ze tří skupin dětí se ujala dvojice průvodců s čtyřnohým společníkem.

Pro jednotlivé skupiny měli jejich průvodci připraveny odlišné trasy, na kterých se žáci dovídali mnoho zajímavých informací o lese a péči o něj, o zvěři či povolání lesníka a plnili také nejrůznější úkoly, např. hádali podle nápověd názvy stromů a hledali je v místech, kudy procházeli, učili se pracovat s průměrkou, měřit výšku stromů nebo zjišťovali, za jakou cenu se prodávají pokácené stromy a kam putují ořezané větve. Každá skupina vyslechla povídání RNDr. Ivana Perglera o geologickém podloží Přešticka, potažmo Plzeňského kraje, a s panem Jaroslavem Křížem určovaly děti stopy lesní zvěře, seznámily se s ukázkami mysliveckých trofejí, povídaly si o skladbě potravy černé a vysoké zvěře a dozvěděly se i mnoho dalších zajímavostí.

Po několikahodinové procházce zasněženým lesem byly děti přeci jen unavené a prokřehlé, a tak s velkou radostí přijaly hřejivou odměnu v podobě připravených ohňů, opékání vuřtů a popíjení teplého čaje. Voda bublala i v kotlíku s lesními plody, takže bylo možné ochutnat i pravý „zálesácký“ čaj. Děti velmi rychle načerpaly ztracené síly a využily odpočinkový čas k hromadné koulované.

V závěru programu byli z každé skupiny oceněni žáci s nejlépe vypracovanými úkoly a poté už následovalo závěrečné rozloučení, při kterém nemohl chybět tradiční myslivecký nástup a zatroubení na borlici. Zpátky do města se všichni vraceli veselí, s červeně vymalovanými tvářemi od chladu a snad i se spoustou nových informací o lese uložených v paměti. Poděkování patří též Městské policii, která dohlížela na bezpečnost žáků na zpáteční cestě. Žáci byli ze školy vybaveni reflexními vestami, zkrátka vše bylo zajištěno do nejmenšího detailu.

Všem, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli, patří velký dík! Jmenovitě pak p. Pavlu Jeslínkovi – kulturnímu referentovi MS Přeštice, RNDr. Ivanu Perglerovi, Ing. Bc. Josefu Karhanovi s manželkou, p. Jaroslavu Křížovi, Ing. Romanu Sýkorovi a Ing. Jindřichu Rykovskému – oběma z Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, p. Milanu Kotvanovi, p. Josefu Jeslínkovi s manželkou, p. Františku Čermákovi, p. Václavovi Černému, p. Jaroslavu Strérovi a p. Jaroslavu Tremlovi. Největší odměnou nám kantorům však byly rozzářené oči dětí a pocit, že jsou zase srdíčkem o kus blíž přírodě v dnešním, tak hektickém světě.

Mgr. Iva Kočandrlová, Mgr. Lenka Křížová, učitelky II.st. ZŠ Přeštice

FOTOGALERIE                VIDEOUKÁZKA

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti