Menu schované do tlačítka

 

Jako modelka – prevence poruch příjmu potravy

Dokážete vysvětlit jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a mentální bulimií?
Víte, co obnáší nemoc pica?
Slyšeli jste už pojmy orthorexie, bigorexie a drunkorexie?
Odhadli byste, kterou poruchou příjmu potravy trpí zcela výhradně chlapci/muži?
Dokázali byste vysvětlit, co znamená zkratka BMI a jak se BMI počítá?
Umíte popsat potravinovou pyramidu a říct, co představuje?

Žáci sedmého a osmého ročníku Základní školy Josefa Hlávky Přeštice by už vám na výše uvedené otázky měli dokázat odpovědět. V květnu 2013 se totiž zúčastnili programu Jako modelka – prevence poruch příjmu potravy.

Pro každou třídu byl připraven dvouhodinový blok, který kombinoval formu přednášky se skupinovou prací a diskuzí. Veškeré informace a aktivity se vztahovaly k nebezpečí hrozícímu dívkám i chlapcům, kteří by chtěli experimentovat se svou váhou a postavou. Žáci se v první hodině programu seznámili se základními poruchami příjmu potravy - mentální anorexií (duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle) a mentální bulimií (záchvatovité přejídání a úmyslné vyvrhování potravy, vyvolávání průjmu a užívání látek k hubnutí se snahou, aby postižený netloustl), ale i s novými a ještě málo známými poruchami - orthorexií (posedlost po zdravém stravování), bigorexií (porucha vnímání vlastního těla, postižený se cítí malý a slabý, zoufale snaží nalézt ztracené sebevědomí pomocí zcela neúměrného cvičení), drunkorexií (porucha příjmu potravy s cílem redukovat stravu, aby si člověk mohl dovolit konzumovat více alkoholických nápojů) a picou (posedlost pojídáním nepoživatelných věcí). Žáci se snažili vžít do osoby trpící jednou ze zmíněných poruch příjmu potravy. Zamýšleli se např. nad tím, jak se cítí, co si o ní druzí lidé myslí, na co se jí ptají, jak se asi v průběhu dne stravuje a jaká povolání by kvůli svému onemocnění nemohla vykonávat. V druhé hodině programu lektorky se žáky hovořily o zdravém stravování, vyváženém složení jídel během dne, rizicích podvýživy, nadváhy a obezity a zodpovídaly zvídavé otázky žáků.

Povídat bylo opravdu o čem. Organizace STOP PPP, jež program připravila, se zabývá nejen prevencí, ale i pomocí nemocným těmito chorobami a jejich rodinám. Některé z lektorek mají s poruchami příjmu potravy i vlastní zkušenost. Každý znás tuší, že tyto nemoci často staví člověka na hranici mezi životem a smrtí, ale nikdo z nás si nedokáže představit, co tito lidé prožívají. Použiji proto slova muže, který si prošel mentální anorexií a o své pocity se podělil právě na stránkách organizace STOP PPP. „Nejde to, opravdu věřte, že to nejde! Chcete jíst a ne zvracet, chcete přibrat, ale ne být tlustí, chcete být šťastní, ale vejít se do prestižních džín a triček. HELP! Řvete na celé kolo a každý vás hází do pytle s puberťáckými manýry. POMOC! Řvou pak sdružení zabývající se pomocí nemocným a je to dřina vyzískat si pozici a mít prostor a finanční základnu pro pomoc.“

Chtěla bych jménem žáků i učitelů naší školy poděkovat všem lektorkám za tento velice přínosný program.

Mgr. Iva Kočandrlová

(Citace byla přejata z
http://www.jakomodelka.tachov.cz/anorexie-na-zakazku.html)

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti