Menu schované do tlačítka

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/2013

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní atletický klub

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Matematická olympiáda
- okresní kolo
2-3. místo Tereza M. Tocháčková - 5.D  J. Schlucková
4. místo Maria S. Havlíčková - 5.B  A. Bezděková
Pythagoriáda
- okresní kolo
1. místo Filip Hohlberger  - 5.A  V. Kopřivová
4. - 7. místo Dominika Kalčíková - 5.C  J. M. Schrimpfová
Recitační soutěž
- okresní kolo

1. místo s postupem

Ondřej Tejček - 2.D  N. Květoňová

1. místo s postupem

Tereza Moulisová - 5.C  J. M. Schrimpfová
 čestné uznání Jakub Písař - 5. C
Recitační soutěž
- krajské kolo

1. místo s postupem

Tereza Moulisová - 5.C  J. M. Schrimpfová
3. místo Ondřej Tejček - 2.D  N. Květoňová
Přespolní běh
- okresní kolo - jednotlivci
1. místo Vanda Krsová - 4.B  M. Fornouzová
2. místo Barbara Píchalová - 5.C
3. místo Kateřina Burianová - 4.B
4. místo Kateřina Křenková - 5.B
5. místo Lucie Vacíková - 5.B
2. místo Jan Štych - 5.C
Přešticko ve fotografii
- fotosoutěž (do 15 let)
1. místo Tereza Moulisová  - 5.C  
3. místo Michal Duchek - 4.A  
Soutěž mladých cyklistů
- okresní kolo
1. místo s postupem

Družstvo:
M.Janoch, L.Lucák,
K. Burlová, V. Dobrá

 O. Vizingrová
Soutěž mladých cyklistů
- krajské finále
2. místo Družstvo:
M.Janoch, L.Lucák,
K. Burlová, V. Dobrá
 O. Vizingrová
Logická olympiáda 2012
- krajské kolo
5. místo Filip Hohlberger - 5.A  V. Kopřivová
Aerobic
- okresní přebor
9. místo Michaela Trávová - 5.D  J. Schlucková
Vybíjená smíšená
- okresní kolo
2. místo Družstvo 4. a 5. tříd  M. Fornouzová
Vybíjená dívky
- okresní kolo

1. místo s postupem

Družstvo 4. a 5. tříd
Vybíjená dívky
- krajské kolo

1. místo s postupem do celostátního finále

Družstvo 4. a 5. tříd  M. Fornouzová
Vybíjená dívky
- republikové kolo
1. místo Družstvo 4. a 5. tříd M. Fornouzová
Soutěž mladých zdravotníků
- okresní kolo

2. místo s postupem

hlídka 2. - 5. ročník  A. Bezděková
 J. Kozlová
Soutěž mladých zdravotníků
- krajské kolo
5. místo Družstvo:
M. Janoch, J. Hrbáčková,
M. Taflíková, K. Mourková,
D. Bláha
A. Bezděková
 J. Kozlová
Mc Donald Cup
- okrskové kolo
4. místo chlapci 2- - 3. ročník  M. Hánová
 M. Kokoška
 J. Kroupa
5. místo chlapci 4 - 5. ročník  A. Němečková
 V. Fořt
 V. Dědič
 V. Klokan
Mc Donald Cup
- okresní kolo
4. místo chlapci 2- - 3. ročník M. Hánová
 M. Kokoška
 J. Kroupa
4. místo chlapci 4 - 5. ročník A. Němečková
 V. Fořt
 V. Dědič
 V. Klokan
Mladý záchranář
- oblastní kolo
2. místo
s postupem
 Družstvo:
F. Hohlberger, J. Košař,
M. Havlíčková, T. Tocháčková
O. Vizingrová
A. Bezděková
J. Kozlová
Požární ochrana očima dětí
- okresní kolo
2. místo Tereza Bultasová - 5.A V. Kopřivová

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
1. místo Martin Dobranský - 7.A  A. Mikulecká
4.-5. místo Kristýna Burianová - 7.E
Mladý Demosthenes
- krajské kolo

1. místo s postupem

Kristýna Kalátová - 6.B  V. Straková
Olympiáda v českém jazyce  - okresní kolo 6.-8. místo Petra Petrová -  9.A  V. Šafratová
Zeměpisná olympiáda
- krajské kolo
6. místo Milan Abrahám - 7.A  Z. Sedláková
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo
3. místo (A) Tomáš Regner - 6.D  I. Petelíková
5. místo (A) Lucie Wiesnerová - 6.D
6. místo (A) Barbora Schejbalová - 6.C  M. Malík
2. místo (B) Milan Abrahám - 7.A  Z. Sedláková
3. místo (B) Anita Pacourková - 7.B
5. místo (B) Michael Tůma - 7.D  M. Malík
3. místo (C) Kamila Mišterová - 9.A  Z. Sedláková
Biologická olympiáda
- okresní kolo
6. místo Anna M. Mikulecká - 8.A  J. Rajčok
7. místo Lucie Staňková - 9.B  L. Křížová
6. místo Eva Vacíková - 7.E
Matematická olympiáda
- okresní kolo
8. místo Marie Tesařová - 9.A  Z. Sedláková
3. místo (Z6) Václav Konůpek - 6.C  M. Malík
5. místo (Z7) Martin Dobranský - 7.A  A. Hajžman
7. - 8. místo Lenka Důbravová - 7.E  M. Majerová
Matematický klokan
- okresní kolo
1. místo Milan Abrahám - 7.A  A. Hajžman
3. místo Michael Tůma - 7.D  M. Majerová
Pythagoriáda
- okresní kolo
3. místo Jan Šmrha - 8.C  D. Bošková
4. - 11. místo Dominik Duchek - 6.B  M. Mann
Tomáš Choc - 6.C  M. Malík
Dominik Váca - 6.C
Aleš Vrba - 6.B  M. Mann
Archimediáda
- okresní kolo
1. místo Kryštof Krs - 7.E  D. Bošková
3. místo Martin Dobranský - 7.A
4. místo Jana Romová - 7.C  J. Dobranský
5. místo Kristýna Burianová - 7.E  D. Bošková
6. - 8. místo Milan Abrahám - 7.A
Fyzikální olympiáda
- krajské kolo
úspěšný řešitel Kamila Mišterová - 9.A  J. Dobranský
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo
2. místo (E) Kamila Mišterová - 9.A  J. Dobranský
2. místo (F) Jan Šmrha - 8.C  D. Bošková
3. místo (F) Petr Kučera . 8.A
Chemická olympiáda
- krajské kolo
úspěšný řešitel Kamila Mišterová - 9.A M. Majerová
Chemická olympiáda
- okresní kolo
2. místo Kamila Mišterová - 9.A  M. Majerová
5. místo Karolína Netušilová - 9.A
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo
3. místo Václav Brunner - 9.B  L. Petrášová
Soutěž mladých cyklistů
- okresní kolo
2. místo

Družstvo:
K.Krs, V.Květoň, A.Radová, K.Vokáčová

 A. Hajžman
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTOGALERIE
1. místo družstvo mladších žákyň  I. Malátová
1. místo družstvo starších žákyň  D. Hodanová
1. místo družstvo mladších žáků  K. Charvát
2. místo družstvo starších žáků
Přespolní běh
- okresní kolo
FOTOGALERIE
1. místo družstvo mladších žákyň  I. Malátová
1. místo družstvo starších žákyň
1. místo družstvo mladších žáků
1. místo družstvo starších žáků
Přespolní běh
- okresní kolo - jednotlivci
1. místo Adéla Radová - 7.E  I. Malátová
2. místo Aneta Šteflíková - 7.E
3. místo Andrea Burianová - 7.E
1. místo Kryštof Krs - 7.E
5. místo Lukáš Krýsl - 8.D
2. místo Lucie Staňková - 9.B
Přespolní běh
- krajské kolo
FOTOGALERIE
1. místo družstvo mladších žákyň  I. Malátová
2. místo družstvo starších žákyň
1. místo družstvo mladších žáků
3. místo družstvo starších žáků
Přespolní běh
- krajské kolo - jednotlivci
1. místo Adéla Radová - 7.E
1. místo Lukáš Krýsl - 8.D
3. místo Lucie Wiesnerová - 6.D
3. místo Lucie Staňková - 9.B
Košíková - okresní kolo
FOTOGALERIE
1. místo starší žákyně  I. Malátová
2. místo starší žáci  K. Charvát
And 1 cup  - košíková
- okresní kolo
FOTOGALERIE
1. místo mladší žáci A  K. Charvát
2. místo mladší žáci B
1. místo mladší žákyně A  I. Malátová
2. místo mladší žákyně B
Orion Florbal Cup
- okresní kolo
1. místo mladší žáci  K. Charvát
2. místo starší žáci
Orion Florbal Cup
- okresní kolo
FOTOGALERIE
2. místo starší žákyně  A. Hajžman
3. místo mladší žákyně
Orion Florbal Cup
- krajské finále
4. místo starší žáci  K. Charvát
Novinářský kalamář (hanball)
- oblastní kolo
3. místo družstvo mladších děvčat  A. Hajžman
Aerobic
- okresní přebor
2. místo Anna Toušová - 7.D  D. Hodanová
3. místo Alena Kaslová - 7.B
5. místo Tereza Kozlová - 8.B
3. místo Kristýna Voráčková - 8.C
4. místo Klára Šilhavá - 9.B
5. místo Viktorie Hrbáčková - 8.A
Odbíjená
- okresní přebor
2. místo starší žákyně  I. Malátová
4. místo starší žáci  K. Charvát
Futsal
- okresní kolo
2. místo starší žáci  K. Charvát
1. místo mladší žáci
Přešticko ve fotografii
- fotosoutěž (do 15 let)
2. místo Anna Hrabíková - 9.B  
Pohár rozhlasu
- okresní finále
FOTOGALERIE
1. místo družstvo mladších žáků  K. Charvát
1. místo družstvo mladších žákyň  I. Malátová
2. místo družstvo starších žáků  K. Charvát
2. místo družstvo starších žákyň  I. Malátová
Pohár rozhlasu
- krajské finále
FOTOGALERIE
1. místo družstvo mladších žákyň  I. Malátová
2. místo družstvo mladších žáků  K. Charvát
Pohár rozhlasu
- krajské finále
- jednotlivci
1. místo - 60 m
1. místo - 600 m
Adéla Radová  
3. místo - 60 m
3. místo - výška
Eva Vacíková  
3. místo - 600 m Lucie Wiesnerová  
2. místo - dálka Aneta Šteflíková  
1. místo - hod Lucie Klinerová  
1. místo - 1000 m Lukáš Krýsl  
3. místo - 1000 m Kryštof Krs  
       

Školní atletický klub

soutěž umístění soutěžící trenér
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje dorostu 2013 2. místo (3000 m) Lukáš Krýsl - 8.D (st. žák!)  Č. Smetana
3. místo (výška) Karel Rajchart - 8.D (st. žák!)
Mistrovství Plzeňského kraje 2013
- dráha
1. místo (60 m) Barbara Píchalová - 5.C
1. místo (míček) Barbara Píchalová - 5.C
1. místo (1500 m) Lukáš Krýsl - 8.D
2. místo (600 m) Barbara Píchalová - 5.C
2. místo  (koule) Tomáš Regner - 6.D
2. místo (výška) Karel Rajchart - 8.D
2. místo (4 x 60 m) Ferenčík, V.Naxera, Vrba, Regner
3. místo (míček) Vojtěch Naxera - 5.C
3. místo (míček) Lucie Wiesnerová - 6.D
Mistrovství Plzeňského kraje ve víceboji 2013 2. místo Matyáš Janda - 7.A
3. místo Aleš Vrba - 6.B
Halové mistrovství ČR
v atletice
8. místo (3000m - 10:23,56) Lukáš Krýsl - 8.D
10. místo (1500m - 4:43,35)
Mistrovství ČR
v přespolním běhu
7. místo (3075m - 10:44) Lukáš Krýsl - 8.D
19. místo (1850m - 7:18) Matyáš Janda - 7.A
Přebor Plzně
v přespolním běhu
1. místo Barbara Píchalová - 5.C
1. místo Lukáš Krýsl - 8.D
3. místo Kateřina Burianová - 4.B
3. místo Matyáš Janda - 7.A
5. místo Aleš Vrba - 6.B
5. místo Lucie Wiesnerová - 6.D
6. místo Jan Roháč - 3.A
6. místo Kateřina Křenková - 5.B
6. místo Andrea Burianová - 7.A
Mistrovství v přespolním běhu - krajské kolo 1. místo Michal Pergler - 2.C
1. místo Matyáš Janda - 7.A
1. místo Lukáš Krýsl - 8.D
2. místo Barbara Píchalová - 5.C
2. místo Aleš Vrba - 6.B
3. místo Michaela Chocová - 2.A
4. místo Jan Štych - 5.C
5. místo Štěpán Ferenčík - 5.A
6. místo Lucie Wiesnerová - 6.D
Mistrovství Plzeňského kraje
Praha - Strahov
27. 1. 2013
1. místo - 60 m Barbara Píchalová - 5.C
1. místo - 600 m
1. místo - 60 m př. Matyáš Janda - 7.A
1. místo - výška
1. místo - 300 m Andrea Burianová - 7.A
1. místo - 300 m Lukáš Krýsl - 8.D
1. místo - 800 m
1. místo - 3000 m
2. místo - 60 m Matyáš Janda - 7.A
2. místo - 300 m
3. místo - 600 m Kateřina Burianová - 4.B
3. místo - koule Tomáš Regner - 6.D
3. místo - koule Štěpánka Peklová - 7.A
3. místo - koule Eva Vacíková - 7.E
3. místo - 4 x 200 m Píchalová, Wiesnerová, Šesták, Janda
4. místo - 300 m Aleš Vrba - 6.B
4. místo - dálka Lucie Wiesnerová - 6.D
5. místo - 300 m Štěpán Ferenčík - 5.A
5. místo - 600 m Kateřina Křenková - 5.B
5. místo - 600 m Lucie Vacíková - 5.B
5. místo - dálka Barbara Píchalová - 5.C
5. místo - dálka Martin Šesták - 6.B
5. místo - 60 m př.
6. místo - 60 m Lucie Vacíková - 5.B
6. místo - 60 m Martin Šesták - 6.B
Krajský přebor přípravek ve víceboji 1. místo Michal Pergler - 2.C  Č. Smetana
1. místo Kateřina Burianová - 4.B
2. místo Barbara Píchalová - 5.C
4. místo Lucie Wiesnerová - 6.D
6. místo Lukáš Hodan - 5.A
7. místo Kateřina Křenková - 5.B
8. místo Lucie Vacíková - 5.B
9. místo Veronika Hodanová - 4.C
Jan Wiesner - 1.D
Jan Štych - 5.C
Pohár mládeže PK v přespolním běhu
2012 - konečné výsledky
1. místo Kateřina Burianová - 4.B  Č. Smetana
Lucie Wiesnerová - 6.D
Lukáš Krýsl - 8.D
3. místo Andrea Burianová - 7.E
4. místo Michal Duchek - 4.A
Kateřina Křenková - 5.B
Jan Štych - 5.C
5. místo Vanda Krsová - 4.B
Kryštof Krs - 7.E
6. místo Štěpán Ferenčík - 5.A
Celkové umístění na 3. místě z 32 oddílů !
Oblastní mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje 5. místo družstvo mladších žáků  Č. Smetana

 

NEJLEPŠÍ VÝKONY V ČESKÉ REPUBLICE
k 19. 6. 2013

Barbara Píchalová - 5.C hod kriketovým míčkem 41,90 m
Lukáš Krýsl - 8.D běh 3000 m 9:56,75 min.


LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013

Lucie Klinerová - 7.D 6. místo
- hod kriketovým míčkem
51,93 m
Lukáš Krýsl - 8.D 9. místo
- běh 1500 m
4:27,99 min.
Karel Rajchart - 8.D 9. místo
- skok vysoký
1, 73 m

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 v přespolním běhu
STAV PO 5. ZÁVODU

1. místo Barbara Píchalová - 5.C  Č. Smetana
1. místo Matyáš Janda - 7.A
1. místo Lukáš Krýsl - 8.D
2. místo Kateřina Burianová - 4.B
2. místo Aleš Vrba - 6.B
3. místo Michal Pergler - 2.C
3. místo Kateřina Křenková - 5.B
4. místo Martin Mašek - 3.C
4. místo Lucie Vacíková - 5.B
5. místo Jan Roháč - 3.A
5. místo Lucie Wiesnerová - 6.D
6. místo Andrea Burianová - 7.A
7. místo Michaela Chocová - 2.A
7. místo Jan Pergler - 4.C
7. místo Eva Vacíková - 7.E

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/2012   

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti