Menu schované do tlačítka

 

Požární prevence zajímavě

Dne 5.11. 2014 se konala ve 2. až 5. ročníku beseda s hasiči v rámci akce Požární prevence. Kpt. Hohlbergerová a npor. Blechová seznámily děti se situacemi, v nichž hasiči zasahují, s výzbrojí a výstrojí, kterou používají, s chováním v nebezpečných a mimořádných situacích a používáním tísňových telefonních čísel.

 

Za 2. až 5. ročník Jana Marie Schrimpfová

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

NAŠE VÁNOČNÍ AKCE

Přikrmování ptáků a Ptačí hodinka

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti