Menu schované do tlačítka

 

Třeťáci v knihovně

V měsíci listopadu navštívili žáci a žákyně třetího ročníku poutavou besedu v dětském oddělení městské knihovny Přeštice. S velkým zájmem pracovali ve skupinách na připravených úkolech o spisovateli Ondřeji Sekorovi a jeho knihách.


Strávený čas v knihovně byl  poučný  i zábavný. Na závěr si všichni mohli odnést obrázky k vybarvení. Děkujeme paní Mgr. Červené za připravený program.                                                             

kolektiv učitelek 3. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

NAŠE VÁNOČNÍ AKCE

Přikrmování ptáků a Ptačí hodinka

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti