Menu schované do tlačítka

 

Den pro rodinu

Již počtvrté se naše škola zapojila do akce Den pro rodinu, která se uskutečnila 7. října 2017. Pro veřejnost se otevřela budova 1. stupně v Rebcově ulici i budova 2. stupně Na Jordáně.

V Rebcově ulici si návštěvníci mohli prohlédnout nové prostory v přístavbě školy – šatny, novou knihovnu a místnost školní družiny. Dále byly otevřeny tři učebny, ve kterých měli vyučující připravené různé zábavné úkoly na stanovištích – např. poznávačky a hry na interaktivní tabuli, pracovní a výtvarné činnosti, puzzle, stavby z krychlí podle předlohy či ověřování znalostí z dopravní výchovy.

Na Jordáně si návštěvníci mohli vyzkoušet nejrůznější pokusy v odborných učebnách chemie, fyziky i přírodopisu. Současní žáci školy jim rádi předvedli práci na nejnovějších pomůckách, které naše škola zakoupila díky projektu EU Podpora rozvoje výuky přírodních věd. Z nově vybavené cvičné kuchyně se linula po celém patře školy vůně tvarohových rohlíčků, které tam od rána pekly žákyně naší školy. Svoje znalosti českých pohádek si rodiče i děti mohli vyzkoušet v nově zařízené čítárně, která je součástí školní knihovny.

Všem vyučujícím i žákům, kteří se na této akci podíleli, děkujeme za reprezentování školy.

Mgr. Ivana Boulová, Mgr. Pavlína Křenová

Den pro rodinu

Den pro rodinu

 

 

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

NAŠE VÁNOČNÍ AKCE

Přikrmování ptáků a Ptačí hodinka

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti