Menu schované do tlačítka

 

Dětské dopravní hřiště

Žáci čtvrtého ročníku se ve dnech 10. a 11. října 2017 zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blovicích. Během dopoledne absolvovali teoretickou část v učebně a praktickou výuku přímo na dopravním hřišti. Měli možnost naučit se orientovat ve cvičném dopravním provozu podle semaforů i dopravních značek. Své schopnosti procvičovali jak chůzí pěšky v provozu, tak při jízdě na kole. Vyzkoušeli si, jak se mají pohybovat na křižovatkách, na kruhovém objezdu, na semaforech před železničním přejezdem a na přechodech pro chodce. Dětem připadalo dopoledne poučné, i když zpočátku jim podle jejich slov chvilku trvalo, než se v provozu vyznaly. Dopoledne proběhlo naštěstí „bez nehod“ a děti si odnesly spoustu důležitých vědomostí a nových zážitků.

kolektiv vyučujících 4. ročníku

I žáci pátého ročníku se zúčastnili procvičování dopravní výchovy na tomto hřišti. Jelikož už zde byli ve čtvrtém ročníku, mnozí z nich se pohybovali na kole jistě a dodržovali všechny dopravní předpisy. I v teoretické části prokázali velmi dobré vědomosti a všichni už se těší na svůj první řidičský průkaz, který obdrží na konci školního roku po úspěšném absolvování dopravního testu.

vyučující 5. ročníku

 Dopravní hřiště

 

 

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

NAŠE VÁNOČNÍ AKCE

Přikrmování ptáků a Ptačí hodinka

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti