Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

  POKRAČUJE PLAVECKÝ VÝCVIK 2. A 3. ROČNÍKU
– úterní lekce končí 12. 2., páteční lekce končí 15. 2.
 
1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 
5. 2. SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – informace o zápisu
15. 30 h, MŠ Dukelská
 
6. 2. Preventivní program „ZDRAVÁ PĚTKA“
II.C a II.D
 
6. 2. Preventivní program „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“
5. ročník
7. 2. Preventivní program „ŠIKANA A MEZILIDSKÉ VZTAHY“
4. ročník
 
19. 2. Divadelní představení v anglickém jazyce: „MURDER MYSTERY“
4. a 5. ročník
19. 2. KRAJSKÉ KOLO V PŘEHAZOVANÉ - Klatovy
vybraní žáci 5. ročníku
 
20. 2. KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK – 15. ZŠ PLZEŇ
vítězové školního kola
 
21. 2. Preventivní program „MY BEZ ÚRAZŮ“
3. ročník
 
25. 2. – 1. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster