Menu schované do tlačítka

 

ARCHIV 2018/2019

 

ČERVEN    KVĚTEN    DUBEN    BŘEZEN    ÚNOR    LEDEN    PROSINEC    LISTOPAD    ŘÍJEN    ZÁŘÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

archivBeseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Beseda byla určená žákům 5. ročníku, kteří přečetli knihu „Ztraceni v čase“ a zpracovali soubor pracovních listů vytvořený k této knize s cílem podpořit čtenářskou gramotnost. ...
archivVliv chemických látek na zdraví člověka a na životní prostředí
Danou problematiku s žáky rozebíral MUDr. Miroslav Šuta, který přijal naše pozvání a přijel do naší školy. Pan doktor je vystudovaný lékař a působí jako nezávislý odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik...
archivAtletický trojboj u nás v Přešticích
Již tradičně jsme v květnu pořádali Atletický trojboj pro žáky 2.- 5. ročníku. Okresní kolo proběhlo 16.5.2019 a zúčastnilo se 33 družstev z 10 škol v okrese Plzeň – jih. Vítězové tohoto klání postoupili do krajského kola...
archivSoutěž Malý záchranář a Dopravní soutěž mladých cyklistů
28.5.2019 se ve škole Na Jordáně konala v rámci dne s IZS soutěž Malý záchranář...Ve dnech 29.5., 30.5.2019 proběhlo v Plzni a Melchiorově Huti krajské kolo Dopravní soutěže Mladých cyklistů...
archivHOLOKAUST (celoroční projekt)
...Žáci jsou aktivně zapojeni od počátku tím, že musí vypracovat libovolnou formou a v libovolném počtu jakýkoli projekt, který souvisí právě s tématem holocaustu...
archivPOHÁDKOVÉ DOPOLEDNE se Skalkou
Pěvecký sbor Skalka pozval v pondělí 27.5.2019 nejen děti z mateřských škol do auly ZŠ Josefa Hlávky Přeštice na koncert Pohádkové dopoledne. Připravil si pestrý program...
archivJazykové zkoušky Cambridge byly náročné
S blížícím se koncem školního roku dne 17. 5. 2019 proběhly na naší škole opět zkoušky KET Cambridge Exam a PET Cambridge Exam...
archivASTRONOMIE – vzdálený vesmír
...Pan Honzík z plzeňské pobočky Hvězdárny a planetária v Rokycanech zajímavým způsobem seznámil posluchače s pozorovatelnými tělesy blízkého i vzdáleného vesmíru.
archivProjektový den fyziky - Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí
...zvládli naši žáci za pomoci studentů gymnázia ve třech blocích postupně měřit střídavý proud a napětí, sestavovat obvod z polovodičových součástek a měřit přirozenou radioaktivitu v budově i mimo ni.
archivKoncert Skaláčku a Přeštických flétniček "HURÁ NA PRÁZDNINY"
Název koncertu "Hurá na prázdniny" jsme vybrali podle tématu písniček. Posluchači mohli spatřit Jožina z bažin, tančit děvčata Hulala hop, poslechnou si, s kým nás baví svět...?
archivČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH
Ve čtvrtek 2. 5. jsme se se žáky 6. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze s cílem státní zámek Kozel, kde je v jízdárně dočasně umístěna výstava s názvem České korunovační klenoty na dosah.
archivExkurze pro žáky 9. ročníku do třídírny odpadu v Černošíně
...V přednáškovém sále firmy Ekodepon s.r.o. se nejprve seznámili s problematikou třídění odpadu, dozvěděli se, co všechno se z recyklovaných surovin vyrábí. Věděli jste například, že z recyklovaného plastu se vyrábějí...
archivRybářská olympiáda
Na naší škole se stalo již tradicí, že se žáci 6. až 8. ročníku zúčastňují školního kola Rybářské olympiády, která je pořádána ve spolupráci se Střední rybářskou školou a Vyšší odbornou školou vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech.
archivOzoboti, Beeboti aneb co nového ve škole
Na obou typech minirobotů se vyučující seznámili s tím, jak efektivně zapojit základy programování do výuky. Základy programování představují pro žáky atraktivní formu, jak zapojit a rozvíjet logické myšlení...
archivProjekt Hasík již také na druhém stupni!
Tento projekt již řadu let úspěšně realizuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na prvním stupni naší školy, v letošním roce měli poprvé možnost i žáci druhého stupně navázat na to,...
archivPohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2019
Úspěch v okresním kole Plzeň-jih, Kategorie III a IV
archivAtletický trojboj 2019 - okresní kolo
...DRUŽSTVA 4.-5. ROČNÍKŮ, KTERÁ SE UMÍSTILA NA 1. a 2. MÍSTECH, POSTUPUJÍ DO KRAJSKÉHO KOLA, KTERÉ SE KONÁ VE ČT 30.5.2019 V PŘEŠTICÍCH...
archivEnergie – budoucnost lidstva
Do krajského kola Štafetového poháru, které se konalo v Horšovském Týně v pátek 10.5.2019, postoupily štafety na prvních 3 místech. Děti z přeštické školy /2 družstva/ si v krajském kole doběhly pro 2.místo...
archivKrajské kolo štafetového poháru bylo úspěšné
...Dozvěděli se mnoho nových informací o vlivu různých druhů elektráren na životní prostředí. Jedním z hlavních témat přednášky byla výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách...
archivPřeštická laťka
FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

Ve spojení s přírodou II
nová venkovní učebna u budovy 1. stupně
NEW


Z NAŠICH AKCÍ

SKALKA – tradiční vystoupení ve SkočicíchNEW

Jak se kreslí večerníček (návštěva knihovny)NEW

Energie – budoucnost lidstva (beseda)

Okresní kolo ve florbalu starších dívek

Úspěchy v Logické olympiádě

Ocenění žáka úspěšného v celostátní soutěži

Filmový festival Juniorfest

ČEPS Cup – vítězství ve florbalovém turnaji

Preventivní program proti kouření

Vzdělávací program ZDRAVÁ 5

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti