Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Tři králové ve škole v režii Rady dětí

Začátek roku je vždy spojen s průvodem Tří králů a tříkrálovou sbírkou. I na naší škole v Rebcově ulici chodili Tři králové a přáli všem štěstí, zdraví, dlouhá léta… Postarali se o to zástupci Rady dětí, která na naší škole funguje již řadu let.

Radu dětí tvoří zvolení žáci a žákyně z jednotlivých tříd 2. – 5. ročníku. Scházejí se během roku a společně s paní učitelkou připravují pro své spolužáky různé ankety a dotazníky, zaměřené na významné dny a výročí nebo na běžné školní záležitosti, či výchovné a vztahové problémy.

Přejeme všem dětem hodně úspěchů nejen ve škole, radost a pohodu po celý rok 2019.

Mgr. Martina Fornouzová

 Tři králové

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster