Menu schované do tlačítka

 

Adventní návštěva Domu historie Přešticka a kostela

Advent je dobou rozjímání a zklidnění. I my jsme, spolu s děvčaty ze 6.A, B, C a D pro jednou opustily tělocvičnu a navštívily, ostatně jak už tradičně, DHP a kostel. V DHP nás paní Bc. Drahomíra Valentová velice příjemným způsobem provedla výstavou " K Ježíškovi aneb Vánoce Marie Fischerové - Kvěchové. Tato obdivuhodná umělkyně často pobývala v Přešticích jak u svého strýce Rebce , tak u svého dědečka F. Kvěcha, který bydlel v Nepomucké ulici. Je známá především jako autorka a ilustrátorka knih pro děti, věnovala se také figurální a portrétní tvorbě, namalovala řadu krajinomaleb, nástěnné obrazy pro školy, její kresby našly uplatnění i v oblastech užitého umění - objevují se na dopisnicích, propagačních tiskovinách, kalendářích či dětských hracích kostkách. Malířka vytvářela návrhy dětského oblečení a jídelních servisů, vystřihovací dětské panenky či vystřihovací lidový betlém. V přízemí nás pak zcela přirozeně zlákala k interaktivním činnostem druhá výstava s názvem Svět trpaslíka.

V kostele jsme se, provázeny rovněž nenuceným a milým slovem paní Radky Süssové, seznámily s nejdůležitějšími informacemi o této nádherné stavební památce a také o církevních zvycích.

Akce byla příjemnou změnou a již se těšíme, co pro nás DHP připraví příští rok.

Mgr. Ilona Malátová

Dravci

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

Ve spojení s přírodou II
nová venkovní učebna u budovy 1. stupně
NEW


Z NAŠICH AKCÍ

SKALKA – tradiční vystoupení ve SkočicíchNEW

Jak se kreslí večerníček (návštěva knihovny)NEW

Energie – budoucnost lidstva (beseda)

Okresní kolo ve florbalu starších dívek

Úspěchy v Logické olympiádě

Ocenění žáka úspěšného v celostátní soutěži

Filmový festival Juniorfest

ČEPS Cup – vítězství ve florbalovém turnaji

Preventivní program proti kouření

Vzdělávací program ZDRAVÁ 5

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti