Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

3. - 9. 9. ADAPTAČNÍ KURZY
- 6. ročník
 
12. 9. TŘÍDNÍ AKTIVY PRO 6. ROČNÍK
- od 17 hodin, budova ZŠ Na Jordáně
 
17. 9. EXKURZE ZOO PRAHA
- 8. ročník
 
18. 9. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - okresní kolo (kat. IV, Přeštice)
- vybraní žáci  8. a 9. ročníku
 
25. 9. TÝDEN MOBILITY S MĚSTSKOU POLICÍÍ
- 6. ročník
 
26. 9. PŘESPOLNÍ BĚH – okresní kolo, Chlumčany
- vybraní žáci

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster