Menu schované do tlačítka

 

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí

Začátkem listopadu měli všichni žáci devátého ročníku možnost udělat velký krok ke své dospělosti. V průběhu seminářů Bc. Jitky Kultové z Národní iniciativy pro život, kterými prošla každá z našich devátých tříd, se naši žáci dozvěděli řadu zajímavých věcí o samém počátku lidského života, obsahem úvodní přednášky byla také charakteristika a specifika mužského a ženského těla, těhotenství a vývoj plodu včetně porodu, vše doplněné krásnými fotkami a vtipnými videi, doprovázeno modely lidského plodu v různém stádiu těhotenství. V další části přednášky byly řešeny otázky partnerství a zodpovědnosti, zejména v souvislosti s nečekaným těhotenstvím.

Na úvodní dvouhodinovou přednášku vždy s odstupem jednoho týdne navazovala diskusní dvouhodinovka, kdy měli žáci možnost se k jednotlivým tématům vrátit a diskutovat o nich do větších detailů. Opět pod vedením Bc. Kultové a opět za doprovodu různých videí, tentokrát již zaměřených více na oblast mezilidských vztahů a zodpovědnosti při plánování vlastního rodičovství.

Věříme, že naši nejstarší žáci získali důležité informace pro svůj další život a že jsme jim pomohli zorientovat se v některých důležitých "dospěláckých" tématech.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

Prevence neplánovaných těhotenství

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

Ve spojení s přírodou II
nová venkovní učebna u budovy 1. stupně
NEW


Z NAŠICH AKCÍ

SKALKA – tradiční vystoupení ve SkočicíchNEW

Jak se kreslí večerníček (návštěva knihovny)NEW

Energie – budoucnost lidstva (beseda)

Okresní kolo ve florbalu starších dívek

Úspěchy v Logické olympiádě

Ocenění žáka úspěšného v celostátní soutěži

Filmový festival Juniorfest

ČEPS Cup – vítězství ve florbalovém turnaji

Preventivní program proti kouření

Vzdělávací program ZDRAVÁ 5

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti