Menu schované do tlačítka

 

 

Vyhodnocení dotazníku k on-line výuce

 

Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice připravilo pro žáky a rodiče v únoru dotazníkové šetření k online výuce. Cílem šetření bylo získání zpětné vazby a názory rodičů i žáků k probíhajícímu způsobu výuky.

V dotazníkovém šetření jsme zpět obdrželi pouze 255 odpovědí (celkový počet žáků školy 970). Přesto počet respondentů byl dostatečný k tomu, abychom získali adekvátní výsledky z průřezu všemi ročníky. Veškeré výsledky zpracovala p. zástupkyně Mgr. I. Boulová, za což ji moc děkuji.

Účast v jednotlivých ročnících byla velice rozdílná. Z důvodu rozdílného způsobu výuky na 1. a 2. stupni, rozdílným potřebám výuky a výstupům, byly výsledky průzkumu zpracovány pro každý stupeň zvlášť a následně i porovnány v absolutních číslech.

Část dotazníku se týkala i návrhů na zlepšení či doporučení ke změnám v rámci online výuky. Samozřejmě nejde reagovat na všechny návrhy, ale po vyhodnocení návrhů byly realizovány již některé změny. Týká se to především rozšíření výuky ve 3. – 5. ročníku, technických úprav v Teams zamezující odpojování žáků spolužáky apod. Častým problémem byla otázka připojení. Bohužel nekvalitní či spíše nedostatečné připojení z hlediska objemu dat je ze strany školy téměř neovlivnitelné, neboť se týká individuálního připojení koncového uživatele, tj. žáka.

Velice si vážíme účasti a odpovědí k dotazníku. Snahou vedení školy je reagovat na Vaše podněty a získání této zpětné vazby je pro nás velice důležité. Kromě poděkování všem respondentům za účast bych za vedení školy a všechny pedagogy chtěl poděkovat i za výsledné hodnocení školy.

Pro nikoho z nás není tento způsob výuky jednoduchý. Proto i my bychom chtěli poděkovat za Vaši snahu a podporu dětí během distanční výuky. Jistě naším společným zájmem je v rámci možností co nejrychlejší návrat k prezenční výuce.

 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti