Menu schované do tlačítka

 

Předávání certifikátů Cambridge

Slavnostní předávání certifikátů z jazykových zkoušek Cambridge proběhlo ve středu 23. 6. 2021 ve 14 hodin v aule ZŠ Josefa Hlávky Na Jordáně. Certifikáty obdrželi žáci stávajících 6. tříd, kteří v loňském roce skládali zkoušky Cambridge - Movers - úrovně A1. Cestu ke zkouškám neměly děti vůbec jednoduchou. Zkoušky se standardně skládají v 2. pololetí 5. třídy a slavnostní předávání se koná na konci školního roku. V důsledku aktuální situace byly zkoušky několikrát přesunuty, to samé se stalo i s termínem předávání certifikátů.

Slavnostního předávání byl přítomen pan ředitel Mgr. Petr Fornouz, vyučující kroužku paní učitelka Mgr. Martina Fornouzová a pan učitel Mgr. Lukáš Friebel, paní zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Pavlína Křenová a garantka celého projektu paní učitelka Mgr. Olga Volfová Naxerová.

Výsledky žáků byly na velice vysoké úrovni, někteří dokonce dosáhli 100% úspěšnosti.

Dne 2. 6. 2021 se na 1. stupni naší školy konaly další zkoušky Cambridge, úroveň Starters i Movers a na 2. stupni se pak 10. 6. konaly zkoušky úrovně A2 Key for Schools, kterých se zúčastnilo 12 uchazečů.

Všichni tito žáci z 1. i 2. stupně na svoje výsledky teprve čekají a certifikáty jim budou slavnostně předány v září nového školního roku.

Mgr. Lukáš Friebel

Předávání certifikátů Cambridge

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti