Menu schované do tlačítka

 

Branný den

V letošním roce měli žáci osmých tříd Základní školy Josefa Hlávky Přeštice opět možnost absolvovat branný den. Přálo nám i počasí, a tak se 10. června vydalo přes 120 žáků do areálu Pod Kaštany, kde na ně čekalo pět stanovišť.

Pod dohledem Záchranného hasičského sboru Přeštice se žáci seznámili s běžně využívanými hasicími přístroji a pomůckami používanými během zásahů. Někteří žáci se na vlastní kůži přesvědčili o tom, že pohybovat se v hasičském úboru nebo dokonce manipulovat s těžkými hydraulickými nůžkami není žádná legrace.

O práci a vybavením policie se žáci dozvěděli více na stanovišti Obvodního oddělení policie Přeštice. Zájemci si vyzkoušeli, jak těžké může být policejní vybavení včetně vesty, štítu a helmy nebo že manipulace se spoutanýma rukama není tak jednoduchá jako ve filmech. Mimo jiné se žáci seznámili s přístrojem na dechovou zkoušku nebo setem na zjišťování přítomnosti drog.

Na dalším stanovišti si žáci mohli prohlédnout expozici Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje, odboru kriminalistické techniky a expertíz, odvětví balistika. Byly zde k vidění přístroje, které se používají k balistickým měřením a malá ukázka jednotlivých typů zbraní a střeliva. Na přiložených zkušebních exemplářích (dveře, čelní sklo osobního vozidla, stavební materiály a dřevo) znalci žákům vysvětlili, jaké jsou účinky palných zbraní na tyto materiály. Dále se žáci mohli seznámit s druhy balistické ochrany a některé z nich (helma, vesta) i vidět.

Velký úspěch bezpochyby slavila možnost vyzkoušet si střelbu na terč na místní střelnici. Pod odborným dohledem si zájemci vyzkoušeli střelbu z malorážky nebo samopalu.

Od zdravotníků ze Záchranné služby Přeštice se osmáci dozvěděli, jak správně postupovat při poskytování první pomoci, včetně průběhu volání na číslo 155. Zdravotníci ochotně odpovídali na zvídavé dotazy žáků i vyučujících a poté nám umožnili nahlédnout i do vybavení sanitního vozu.

Na stanovišti vedeném panem učitelem Malíkem, si mohli žáci vyzkoušet orientaci v terénu pouze za pomoci mapy a buzoly.

Po úspěšném absolvování všech stanovišť pro nás byl v polní kuchyni jako tradičně připraven výborný guláš v polní kuchyni spolkem Guláš Open.

Velké poděkování opatří Klubu vojáků v záloze Přeštice, který celou akci zorganizoval, umožnil její průběh v areálu střelnice Pod kaštany a po celou dobu zajišťoval hladký průběh akce.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám umožnili tento den absolvovat, a těšíme se opět za rok.

Karolína Straková

Branný den - FOTO

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti