Menu schované do tlačítka

 

EXKURZE ČERNOŠÍN

Dne 14. 6. a 21. 6. se 9. ročníky zúčastnily exkurze do obce Černošín, kde sídlí společnost Ekodepon s.r.o., zabývající se likvidací a dalším zpracováním odpadů. Dopravu žáků do školícího střediska Ekodepon v Černošíně dotovala Regionální rozvojová agentura Plzeň.

Žáci zde byli seznámeni v teoretické části programu s historií třídění odpadu, s druhy odpadu, s důležitostí jeho třídění a s následným dopadem netříděného odpadu na životní prostředí. Dozvěděli se o fungování sběrného dvora, co za odpad na něj patří, včetně významu skládek a jejich vlivu na zdraví a život na Zemi. Velmi zajímavé byly informace týkající se nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití jako druhotné suroviny pro výrobu. V praktické části programu si tyto výrobky z odpadů žáci měli možnost, spolu s nádobami pro tříděný odpad, prohlédnout. Dále byla k vidění svozová technika, následovala prohlídka skládky komunálních odpadů a třídící linky, kde jsou dotříděny odpady separované do žlutých nádob. Prohlídka byla zakončena kompostárnou bioodpadů.

Návštěva areálu byla velmi názornou a smysluplnou ukázkou, jak důležité je třídit odpad.

Renáta Lukášová

EXKURZE do SŠ OSELCE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti