Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zorganizovala pro naše žáky Střední a základní škola Oselce exkurzi do Národního technického muzea v Praze.

Dne 14. června 2022 nastoupilo 50 žáků osmého ročníku do autobusu a vyrazilo do Prahy. Kromě stálé expozice je čekala výstava architekta Bedřicha Feuersteina, dále optika, záznamová média, závodní auta a mnoho dalších.

Žáci si expozice procházeli dle svého zájmu. Cestou zpět je ještě čekalo překvapení v podobě plně hrazeného oběda u McDonalda na Rudné.

Celá akce probíhala jako na drátkách a žáci se vrátili plní dojmů. Poděkování patří Střední a základní škole Oselce, že nás do projektu zapojilo, a zvláštní poděkování paní magistře Zahrádkové, která učí na oselecké škole, že vše skvěle zorganizovala a byla nám milou průvodkyní.

V. Kašpar

 

 

Exkurze do technického muzea

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

Ve spojení s přírodou II
nová venkovní učebna u budovy 1. stupně
NEW


Z NAŠICH AKCÍ

SKALKA – tradiční vystoupení ve SkočicíchNEW

Jak se kreslí večerníček (návštěva knihovny)NEW

Energie – budoucnost lidstva (beseda)

Okresní kolo ve florbalu starších dívek

Úspěchy v Logické olympiádě

Ocenění žáka úspěšného v celostátní soutěži

Filmový festival Juniorfest

ČEPS Cup – vítězství ve florbalovém turnaji

Preventivní program proti kouření

Vzdělávací program ZDRAVÁ 5

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti