Menu schované do tlačítka

 

ARCHIV 2019/2020

 

OSTATNÍ       LEDEN      PROSINEC      LISTOPAD      ŘÍJEN      ZÁŘÍ      ŠKOLNÍ DRUŽINA  

   

archivZpívání na schodech 2019
Tradiční Zpívání na schodech se uskutečnilo v budově 1.stupně ZŠ. Druhou vyučovací hodinu se sešli všichni žáci i žákyně a učitelé naší školy "na schodech" a zpívali společně koledy a vánoční písně s pěveckým sborem Skaláčkem a Přeštickými flétničkami. Úžasná vánoční atmosféra se nesla celou budovou.
archivMikulášská nadílka ve školní družině
Tradiční Mikulášské nadílka se konala i v letošním roce ve školní družině. Malí andílci a čerti si zatančili a zasoutěžili ve školní tělocvičně a čekaly na ně sladké odměny.
archivMikulášská pohádka
Dne 13. 12. 2019 sehráli žáci dramatického kroužku prvního stupně naší školy představení s čertovskou tematikou s názvem „ Mikulášská pohádka“. Pohádku postupně zhlédli žáci 1. až 3. tříd a veřejnost...
archivZdraví není samozřejmostí
Vánoce jsou nejen časem dárků, ale vedou nás i k zamyšlení, že nic není samozřejmé. Bohužel ani zdraví všech dětí není samozřejmostí a tak se paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny rozhodly pokračovat v dlouholeté spolupráci paní Blanky Zezulové s Klinikou dětské hematologie a onkologie, Transplantační jednotkou kostní dřeně FN v Motole Praha...
archivRecitační přehlídka 1. ročníku
Dne 18. 12. 2019 se uskutečnila v naší škole Recitační přehlídka 1. ročníku. Zúčastnili se jí čtyři nejlepší recitátoři ze tříd I. A, I. B a I. C. Prvňáčci podali překvapivě pěkné a soustředěné výkony...
archivPreventivní program ZDRAVÁ PĚTKA na 1. stupni ZŠ
V rámci spolupráce naší školy s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské náměstí, se i v tomto školním roce vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili 10. 12. 2019 projektového dne fyziky...
archivProjektový den fyziky
V rámci spolupráce naší školy s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské náměstí, se i v tomto školním roce vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili 10. 12. 2019 projektového dne fyziky...
archivProjektové dny tělesné výchovy SPORTUJEME
 
archivNávštěva adventní Prahy
 
archivKoncert Přeštických flétniček POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Letošní školní rok začal jako každý jiný – už od začátku jsme se pilně připravovali na Vánoce. Je to vždycky docela legrační, je začátek října, venku ještě sluníčko docela hřeje a z oken naší školy se ozývá „Ježíšku, panáčku“ nebo „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Bez pořádné přípravy to zkrátka nejde...
archivSkaláček v DPS Přeštice
V úterý 17.12.2019 navštívil pěvecký sbor Skaláček seniory v DPS Přeštice. Tradičně si pro ně připravil pásmo vánočních písní koled i básniček. "Malí zpěváčci" potěšili seniory nejen zpěvem, ale i dárečky,...
archivZdravá pětka
V úterý proběhl ve školní kuchyňce program „Zdravá pětka“ pro sedmý ročník. Paní Mgr. Veronika Kopřivová si připravila hodinové povídání a zároveň i diskusi na téma zdravé stravování. Hovořilo se o počtu i skladbě jídel během dne, o kvalitě potravin,...
archivAdventní návštěva Domu historie Přešticka a kostela
Advent je dobou rozjímání a zklidnění. I my jsme, spolu s děvčaty ze 6.A, B, C a D pro jednou opustily tělocvičnu a navštívily, ostatně jak už tradičně, DHP a kostel...
archivAdventní návštěva Plzně
archivVánoční koncert Pavla Nováka se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami
...který se konal v pátek 6. prosince 2019 v 17 hodin v Sokolovně v Přešticích. Koncert byl uveden pod názvem "Krásné svátky" - podle písně Pavla Nováka, který byl naším hostem. ...
archivSkaláček zpíval pro KRISTIÁNA
Ve středu 11. prosince 2019 zazpíval pěvecký sbor Skaláček vánoční písničky a koledy pro klienty Denního stacionáře KRISTIÁN v Přešticích. Koncertu se také zúčastnily děti ze školní družiny naší školy a předaly vánoční dárky přítomným seniorům s přáním stálého zdraví a krásných vánočních svátků.
archivVÁNOČNÍ JARMARK 2019
FOTOGALERIE
archivTRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE SKOČICÍCH
K adventnímu času neodmyslitelně patří vystoupení pěveckého sboru Skalka. Letos si sbor připravil dvě vystoupení pro žáky okolních školek 3. a 4. 12. dopoledne v aule a v podvečer 4. 12. tradiční zpívání v kapli ve Skočicích, kde vystoupil spolu se žáky místní základní školy.
archivProjektový den v Techmanii a Planetáriu Plzeň
4. ročník se účastnil projektového dne v Techmánii Plzeň letos poprvé. Žáci měli možnost pracovat v programu s názvem Naše tělo, který vycházel z probraného učiva 3. ročníku a plynule navazoval na učivo ve 4. ročníku...
archivČertí škola
První prosincový týden 2019 probíhala v 1. a 2. ročníku Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích „Čertí škola“. Žáci a žákyně plnili „čertovské“ úkoly - četli a počítali, malovali a tvořili, zpívali, tančili a dokonce i cvičili v duchu mikulášských tradic....

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Úspěch žáků 1. stupně v přespolním běhuNEW

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti